Ποιοι είμαστε

Η Regate ΑΕ, εξειδικεύεται από το 2004 στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων φορητής τεχνολογίας για επιχειρήσεις (Enterprise Mobility).

Οι λύσεις μας βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εν κινησει στελεχών τους, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους, αξιοποιώντας εφαρμογές mobility που επιτρέπουν την κινητικότητα των εργαζομένων και διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση στα εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε.